Utbildning

InVia Utveckling innehar stor erfarenhet av att sätta samman ledarskapsutbildningar med fokus på självbilden. Att arbeta som ledare är att göra en inre resa och att lära känna sig själv är grunden till att fungera som ledare. Vi skräddarsyr varje enskild kurs till respektive företag utifrån företagets förutsättningar och mål.

Invia Utveckling kommer även erbjuda generella kurser i framtiden. Kursutbud kommer presenteras på hemsidan.

Kontakta oss på info@inviautveckling.se för mer information kring kurser eller om ni vill få mail när vi erbjuder generella kurser.