Referenser

”Vi på hotell- och turismprogrammet har vid flera tillfälllen haft nöjet att få besök av Jimmy Jansson som föreläst för våra elever med fokus på service i turismbranschen. Jimmy är en charmerande och intressant person och föreläsare. Jimmy har en förmåga att fånga åhörarnas fulla uppmärksamhet, eleverna lyssnar intensivt på honom. Jimmy delar ofta med sig av egna erfarenheter då han föreläser, dessa berättelser får eleverna lyssna till och dra lärdom av. Jimmy besök hos oss är alltid uppskattat och återkommer då vi utvärderar årets undervisning på hotell- och turismprogrammet. Vi hoppas att vi kan få hit honom varje år.”

Lisbeth Wessman
Per Brahegymnasiet